Om cookies

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator, om din webbläsare eller motsvarande utrustning är inställd på att tillåta cookies. Du tar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning.

Vad är cookies (kakor)?
En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande inom en specifik webbplats.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och den är en  temporärt cookie i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Post och Telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har publicerat frågor och svar om cookies.

Vi använder cookies!
På den här webbplatsen används cookies för att underlätta för besökarna och ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information.

Google Analytics
Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar runt på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: www.google.com/policies/privacy/partners/.

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke
Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

Nedan finner ni länkar till information hur ni ändrar cookies inställningarna in några av dom vanligaste webbläsarna

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/delete-manage-cookies

Edge

http://windows.microsoft.com/sv-se/windows-10/edge-privacy-faq

Firefox

https://support.mozilla.org/sv/kb/Blockera%20kakor

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Integritetspolicy

Gladö Buss är personuppgiftsansvarig och ansvarar för insamling, behandling och användning av personuppgifter på vår webbplats gladobuss.com, när du har kontant med oss via e-post och telefon.

Gladö Buss värnar om din personliga integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ger information om vilka personuppgifter som samlas in, behandlas och sparas, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Gladö Buss samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) och bestämmelser.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet – så som namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, bilder och IP-adress.

Behandling av personuppgifter innebär varje enskild åtgärd som utförs med personuppgifterna, oavsett om den är automatiserad eller manuell.

Insamling, användning, bearbetning och behandling av data

Offerförfrågan/Resebokning
Personuppgifter som lämnas i samband med offertförfrågan/bokning av resa behandlas och hanteras av Gladö Buss. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

De personuppgifter som lämnas för offertförfrågan/resebokning behandlas av företagets anställda (trafikledning, chaufförer), bara i de fall då det är nödvändig, vilket till exempel kan uppstå vid försening i syfte att ringa/skicka information till det angivna telefonnumret eller e-postadress. Trafikledning, chaufförer får uteslutande bara använda de personuppgifter som samlats in för att utföra sitt uppdrag och inte för något annat ändamål.

Kundservice
Personuppgifter som lämnas i samband med kommunikation med dig, via telefon eller e-post för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss, dokumenteras. När ärendet är avslutat raderas personuppgifterna, dock senast efter sex månader, förutsatt att det inte finns någon lag som kräver annan lagringsperiod.

Till vem lämnar Gladö Buss ut dina personuppgifter?

Gladö Buss delar/säljer inte dina personuppgifter till tredje part om inte något av nedanstående undantag föreligger.

Om det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra din resa enligt resevillkoren, kommer dina personuppgifter även att delas med:

  • Andra resebolag  och andra företag som är inblandade i tillhandahållandet av den tjänst du utnyttjar.
  • Företag som är del av bokningen och utförandet av din resa, som t.ex. resebyråer, speditörer.
  • IT-leverantörer och –utvecklare som på uppdrag av Gladö Buss tillser driften och säkerheten av våra IT-system.
  • Myndigheter och brottsbekämpande organ.

Internetuppkoppling
Vissa av Gladö Buss fordon är utrustade med gratis WiFi. För att du som gäst ska få åtkomst till internet krävs det i vissa fall att du anger din e-postadress. E-postadressen lagras hos Gladö Buss.

Förlustanmälan
Gällande personuppgifter som lämnas  i samband med att du förlustanmäler en värdesak som blivit kvarglömd på bussen, sparar Gladö Buss uppgifterna tills värdesaken är återlämnad. En gallring av personuppgifter görs när ärendet är avslutat, dock senast efter sex månader.

Jobbansökan
Personuppgifter (CV, personligt brev, betyg etc.) som lämnas i samband med ansökan av lediga tjänster på Gladö Buss behandlas och hanteras av Gladö Buss . Det genomförs regelbunden gallring av personuppgifterna, dock som längst med två års intervall. Spontana jobbansökningar som söks via webbplatsen gallras automatiskt efter sex månader.

Hur vi skyddar dina uppgifter
Säkerheten för personligt identifierbar information är viktig för oss. Vi har vidtagit administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig användning, avslöjande, ändring eller förstörelse av personligt identifierbar information som vi samlar in på denna webbplats.

Rättigheter för dig som registrerad
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller i enlighet med lagen kräva radering av uppgifterna vi har om dig. För att få ut detta krävs det att du skickar in undertecknad begäran till oss. Tänk på att vi på Gladö Buss kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av din begäran.

Du har rätt till rättelse om att du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga. Inom ramen för aktuellt ändamål har du även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta ifall du bestrider att de personuppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Begränsningen kan pågå under den tid kontrollen huruvida personuppgifterna är korrekta pågår.

Du har rätt till radering av personuppgifter som vi behandlar om dig ifall:
–          Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller behandlats.
–          Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
–          Du invänder mot behandling för direktmarknadsföring.
–          Dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt.
–          Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
–          Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvar för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av tjänster via till exempel sociala medier.

Vi har rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter – som till exempel från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och från konsumenträttslagstiftning. Nekandet kan även komma av att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Begäran om rättelse/borttagning av uppgifter görs till:
info @ gladobuss.com

Uppdatering av integritetspolicy
Gladö Buss gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.